Akademia Morska Wydział Elektryczny

 

W ramach programu dla instytucji akademickich (DreamSpark - dawniej: MSDN Academic Alliance) Wydział Elektryczny wykupił licencję na oprogramowanie firmy Microsoft. Licencja DreamSpark obejmuje m.in.:

W ramach programu DreamSpark nie jest rozprowadzane oprogramowanie z pakietu Office (Word, Excel, Power Point).

Program DreamSpark umożliwia uczniom, studentom oraz nauczycielom korzystanie z najnowszych narzędzi designerskich i deweloperskich Microsoft, aby pomóc im w nauce i edukacji zaawansowanych umiejętności technicznych.

Narzędzia i programy dostępne w ramach abonamentu DreamSpark Premium mogą być używane wyłącznie przez instytucje akademickie, do projektów naukowych i niekomercyjnych badań. Nie mogą być wykorzystywane w celu podnoszenia jakości infrastruktury IT na uczelni oraz nie mogą z nich korzystać pracownicy administracyjni.

Oprogramowanie nie może również służyć celom komercyjnym – każdy produkt stworzony za pomocą oprogramowania z DreamSpark Premium może być oferowany lub wykorzystywany komercyjnie wyłącznie po zakupie odpowiednich licencji danego oprogramowania wykorzystanego podczas tworzenia produktu. Jedynym wyjątkiem jest publikowanie i sprzedaż aplikacji Windows 8, Windows Phone i Gier w Microsoft Windows Store, do którego studenci mają w ramach DreamSpark bezpłatny dostęp.

DreamSpark dostępny jest w dwóch odsłonach:

Więcej informacji można znaleźć na stronach Microsoftu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące DreamSpark znajdują się w tym miejscu.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA W PROGRAMIE DREAM SPARK

Witryna DreamSpark

Oprogramowanie z programu DreamSpark udostępniane jest przez witrynę internetową ELMS (e-Academy License Management System), z której studenci i pracownicy mogą sami pobierać oprogramowanie. Posługiwanie się systemem ELMS przypomina trochę kupowanie towarów poprzez witrynę internetową. Po zgłoszeniu się do systemu (poniżej opisano zasady przystępowania do systemu DreamSpark) każda osoba otrzymuje konto w systemie ELMS, za pomocą którego ma możliwość pobierania oprogramowania oraz kluczy do oprogramowania. Dane uwierzytelniające do systemu ELMS są przesyłane z firmy Microsoft na adres e-mail użytkownika. Wewnątrz wiadomości znajduje się login użytkownika oraz hasło, jak również adres pod którym użytkownik może się zalogować do systemu .

Po zalogowaniu się do naszej wydziałowej witryny ELMS użytkownik wybiera interesujące go oprogramowanie, następnie realizując instrukcje pojawiające się na ekranie - otrzymuje klucz produktu (jeżeli jest niezbędny) oraz rozpoczyna pobieranie oprogramowania. Wstępnie pobierany jest plik wykonywalny (exe), który użytkownik powinien uruchomić. Użytkownik wskazuje miejsce docelowe pobieranych danych, gdzie w następnej kolejności na zapisywany jest właściwy program. Po zapisaniu wszystkich danych użytkownik powinien uruchomić program instalacyjny (np. setup.exe) lub nagrać pobrany obraz na płytę CD-RW w celu uruchomienia instalacji z płyty startowej (druga opcja dotyczy programów dystrybuowanych w postaci obrazów płyt ISO - przede wszystkim systemów operacyjnych).

Zasady przystępowania do programu DreamSpark (ELMS) dla studentów

Zasady przystępowania do programu DreamSpark (ELMS) dla pracowników